Výsledky krajských a okresních soutěží AŠSK Vyškov
šk. rok 2011/2012

Kategorie I. a II.
(ZŠ - I. stupeň)

Datum Název soutěže Krajské/okresní kolo Download
30. 11. 2011 Stolní tenis okresní kolo v_ok_zs_stolni-tenis.pdf (26 kB)
15. 3. 2012 Pohybové skladby krajské kolo v_kk_pohybove-skladby.pdf (22 kB)
21. 3. 2012 Silová všestrannost okresní kolo v_ok_zs_silovka.pdf (82 kB)
21. 3. 2012 Sportovní gymnastika krajské kolo ... v_kk_sportovni-gymnastika.xls (239 kB)
18. 4. 2012 Přehazovaná okresní kolo v_ok_zs_prehazovana (414 kB)
9. 5. 2012 Preventan Cup - dívky (vybíjená) okresní kolo v_ok_zs_preventan-cup_d (166 kB)
10. 5. 2012 Preventan Cup - smíšená (vybíjená) okresní kolo v_ok_zs_preventan-cup_smisena.pdf (348 kB)

Kategorie III. a IV.
(ZŠ - II. stupeň)

Datum Název soutěže Krajské/okresní kolo Download
27. 9. 2011 Minifotbal okrsek Vyškov v_okr-vy_zs2_minifotbal.pdf (31 kB)
29. 9. 2011 Malá kopaná okrsek Bučovice v_okr-buc_zs2_minifotbal.pdf (13 kB)
19.10. 2011 Přespolní běh krajské kolo v_kk_prespolak.pdf (132 kB)
21. 10. 2011 Stolní tenis okresní kolo v_ok_zs2_stolni-tenis.pdf (37 kB)
2. 11. 2011 Stolní tenis - starší žáci, žačky krajské kolo v_kk_zs2_stolní-tenis.pdf (38 kB)
6. 11. 2011 Přespolní běh okresní kolo v_ok_zs2_prespolni-beh.pdf (20 kB]
13. 12. 2011 Florbal - dívky D3, D4 okrsek Vyškov v_okr-vyskov_zs2_florbal-d.pdf (15 MB)
13. 12. 2011 Florbal - dívky okrsek Rousínov v_okr-rousinov_zs2_florbal.pdf (12 kB)
14. 12. 2011 Florbal - dívky okrsek Slavkov v_okr-slavkov_zs2_florbal-d4.pdf (49 kB)
15. 12. 2011 Florbal - hoši okrsek Slavkov v_okr-slavkov_zs2_florbal-h3.pdf (48 kB)
16. 12. 2011 Florbal - hoši okrsek Slavkov v_okr-slavkov_zs2_florbal-h4.pdf (48 kB)
16. 12. 2011 Florbal  - hoši okrsek Rousínov v_okr_rousinov_zs2_florbal_h4.pdf (12 kB)
12. 1. 2012 Florbal - dívky okres Slavkov v_ok-slavkov_zs2_florbal-d4.pdf (49 kB)
13. 1. 2012 Florbal - hoši okres Vyškov v_ok-vyskov_zs2_florbal-h4.pdf (49 kB)
17. 1. 2012 Florbal - hoši okres Rousínov v_ok-rousinov_zs2_florbal_h3.pdf (29 kB)
17. 1. 2012 Florbal - dívky okres Rousínov v_ok-rousinov_zs2_florbal_d3.pdf (29 kB)
15. 3. 2012 Pohybové skladby krajské kolo v_kk_pohybove-skladby.pdf (22 kB)
21.-23.2.2012 Basketbal AND 1, basketbal okresní kolo v_ok_zs2_basketbal.pdf (40 kB)
  Basketbal - hoši krajské kolo v_kk_zs2_baketbal_h.pdf (43 kB)
21. 3. 2012 Sportovní gymnastika krajské kolo ... v_kk_sportovni-gymnastika.xls (239 kB)
4. 4. 2012 Halový fotbal krajské kolo v_kk_zs2_halovy-fotbal_h.pdf (13 kB)
25. 4. 2012 Odznak všestrannosti OV okresní kolo ... v_ok_zs2_ovov.xls (514 kB)
11. 4. 2012 McDonald's Cup okresní kolo v_ok_zs_mcdonalds-cup_vyskov.pdf (16 kB)
16. 5. 2012 Pohár rozhlasu - starší okresní kolo v_ok_pohar-rozhlasu_st.xls (139 kB)
17. 5. 2012 Pohár rozhlasu - mladší okresní kolo v_ok_pohar-rozhlasu_ml.xls (139 kB)

Kategorie V.
(střední školy)

Datum Název soutěže Krajské/okresní kolo Download
22. 9. 2011 CORNY okresní kolo v_ok_ss_corny_h.xls (104 kB)
v_ok_ss_corny_d.xls (99 kB)
27. 9. 2011 CORNY krajské kolo v_kk_ss_corny.pdf (81 kB)
6. 10. 2011 Přespolní běh okresní kolo v_ok_ss_prespolak.pdf (26 kB)
6. 10. 2011 Šplh okresní kolo v_ok_ss_splh.pdf (12 kB)
19. 10. 2011 Přespolní běh krajské kolo v_kk_prespolak.pdf (132 kB)
25. 10. 2011 Stolní tenis okresní kolo v_ok_ss_stolni-tenis.pdf (23 kB)
2. 11. 2011 Stolní tenis - dívky, hoši krajské kolo v_kk_ss_stolni-tenis.pdf (42 kB)
22. !!. 2011 Volejbal - hoši okresní kolo v_ok_ss_volejbal.pdf (22 kB)
23. !!. 2011 Volejbal - dívky okresní kolo v_ok_ss_volejbal.pdf (22 kB)
4. 1. 2012 Florbal - dívky okresní kolo v_ok_ss_florbal.pdf (22 kB)
5. 1. 2012 Florbal - hoši okresní kolo v_ok_ss_florbal.pdf (22 kB)
26. 1. 2012 Florbal - dívky krajské kolo v_kk_ss_florbal-d.pdf (14 kB)
15. 2. 2012 Florbal krajské kolo v_kk_ss_florbal.pdf (17 kB)
29. 2. 2012 Basketbal - chlapci okresní kolo v_ok_ss_basketbal.pdf (22 kB)
1. 3. 2012 Basketbal - dívky okresní kolo v_ok_ss_basketbal.pdf (22 kB)
7.  3. 2012 Šplh krajské kolo . . .  v_kk_ss_splh.xls (1 941 kB)
14. 3. 2012 Futsal okresní kolo v_ok_ss_futsal.pdf (31 kB)
15. 3. 2012 Basketbal - dívky krajské kolo v_kk_ss_basketbal.pdf (34 kB)
15. 3. 2012 Pohybové skladby krajské kolo v_kk_pohybove-skladby.pdf (22 kB)
21. 3. 2012 Sportovní gymnastika krajské kolo ... v_kk_sportovni-gymnastika.xls (239 kB)
28. 3. 2012 Basketbal - hoši krajské kolo v_kk_ss_basketbal_h.pdf  (42 kB)
11. 4. 2012 Silový čtyřboj - dívky krajské kolo v_kk_ss_silovy-ctyrboj-drustva-d.pdf (18 kB)
v_kk_ss_silovy-ctyrboj-jednotlivci-d.pdf (21 kB)
11. 4. 2012 Silový čtyřboj - hoši krajské kolo ... v_kk_ss_silovy-ctyrboj_h.xls (181 kB)
11. 4. 2012 Kopaná Pohár JM krajské kolo v_kk_ss_kopana-pjm.pdf (29 kB)
       

Kategorie VI.
(základní školy a střední školy)

Datum Název soutěže Krajské/okresní kolo Download
11. 10. 2011 Přespolní běh okresní kolo v_ok_ss_via_prespolak.pdf (23 kB)
13. 10. 2011 Fotbal (Vyš.,Buč.,Slav.) okrskové kola v_okr_ss_fotbal.pdf (23 kB)
19. 10. 2011 Přespolní běh krajské kolo v_kk_prespolak.pdf (132 kB)
2. 11. 2011 Stolní tenis krajské kolo v_kk_vib_stolni-tenis.pdf (49 kB)
14. 2. 2012 Volejbal krajské kolo v_kk_vib_volejbal.pdf (14 kB)

 

 Aktualizováno dne: 22. května 2012

Mgr. Miroslav Šustek
předseda OR AŠSK Vyškov