Výsledky krajských a okresních soutěží AŠSK Vyškov
šk. rok 2008/2009

Kategorie I. a II.
(ZŠ - I. stupeň)

Datum Název soutěže Krajské/okresní kolo Download
19. 3. 2009

Silová všestrannost - hoší, dívky

okresní kolo

v_ok_zs_silovka.pdf (111 kB)

19.,20.5.2009 Preventan Cup krajské kolo

kk_preventan_cup.pdf (56 kB)

20.5.2009 McDonald's Cup krajské kolo

kk_mcdonaldscup.pdf (50 kB)

12. 6. 2009

Atletický trojboj

okresní kolo

v_ok_zs_trojboj_jednotlivci_h (209 kB)
v_ok_zs_trojboj_jednotlivci_d (209 kB)
v_ok_zs_trojboj_celkové (249 kB)

19. 6. 2009

Florbal

okresní kolo

v_ok_zs_florbal (284 kB)

Kategorie III. a IV.
(ZŠ - II. stupeň)

Datum Název soutěže Krajské/okresní kolo Download
30. 9. 2008

Minifotbal - hoši

okrsek Vyškov

okrvys_zs2_minifotbal.pdf (30 kB)
30. 9. 2008 Minifotbal - hoši

okrsek Bučovice

okrbuc_zs2_miniforbal.pdf (13 kB)
9. 10. 2008

Přespolní běh

okres Vyškov

v_ok_zs2_prespolak.xls (55 kB)
21. 10. 2008

Přespolní běh

kraj - Hodonín

v_kk_prespolak.pdf (41 kB)

12. 11. 2008

Stolní tenis

okresní kolo - Vyškov

v_ok_zs2_stolnitenis.pdf (41 kB)

20. 11. 2008

Stolní tenis

krajské kolo

v_kk_zs2_stolnitenis.pdf (12 kB)

20. 1. 2009

Florbal - školní družstva

okrskové kolo

v_okr_zs2_florbal.pdf (26 kB)

23. 1. 2009

Florbal - školní družstva

okrskové kolo

v_ok_zs2_florbal.pdf (24 kB)

11. 3. 2009

Nestlebasketcup - hoši

okresní kolo

v_ok_zs2_nestlebasketcup (22 kB)

11. 3. 2009

Basketbal - dívky

okresní kolo

v_ok_zs2_basket_d (26 kB)

12. 3. 2009

Basketbal - hoši

okresní kolo

v_ok_zs2_basket_h (28 kB)

20. 3. 2009

Košíková - hoši

krajské kolo

v_kk_zs2_kosikova_h (78 kB)

27. 3. 2009

Košíková - dívky

krajské kolo

v_kk_zs2_kosikova_d (18 kB)

7. -8.4.2009 Florbal - chlapci, dívky krajské kolo v_kk_zs2_florbal.pdf (9 kB)
15. 4. 2009

Volejbal - hoši

okresní kolo

v_ok_zs2_volejbal_h (28 kB)

16. 4. 2009 Volejbal - dívky okresní kolo

v_ok_zs2_volejbal_d (13 kB)

4. 5. 2009 Nestlé basket Cup dívky krajské kolo kk_zs2_nestlebasketcup_d.pdf (193 kB)
4. 5. 2009 Nestlé basket Cup chlapci krajské kolo kk_zs2_nestlebasketcup_ch.pdf (193 kB)
5. 5. 2009 Minifotbal okresní kolo

v_ok_zs2_minifotbal (20 kB)

20. 5. 2009 Odbíjená - chlapci krajské kolo kk_zs2_odbijena.pdf (31 kB)
21. 5. 2009 Odbíjená - dívky krajské kolo kk_zs2_odbijena.pdf (31 kB)
12. 5. 2009 Minifotbal krajské kolo kk_zs2_minifotbal.pdf (33 kB)

Kategorie V.
(střední školy)

Datum Název soutěže Krajské/okresní kolo Download
24. 9. 2008

CORNY - střed. pohár

okresní kolo

ok_ss_corny_divky.pdf (135 kB)
ok_ss_corny_chlapci.pdf (164 kB)
30. 9. 2008

CORNY - střed. pohár

krajské kolo

ss_corny_divky.pdf (184 kB)
ss_corny_chlapci.pdf (158 kB)
6. 10. 2008

Fotbal

okresní kolo

ok_ss_fotbal.pdf (22 kB)
9. 10. 2008

Šplh

okresní kolo

v_ok_ss_splh.pdf (23 kB)
9. 10. 2008

Přespolní běh

okresní kolo

v_ok_ss_prespolak.pdf (28 kB)
14. 10. 2008

Stolní tenis

okresní kolo

v_ok_ss_stolnitenis.pdf (20 kB)
21. 10. 2008

Přespolní běh

kraj - Hodonín

v_kk_prespolak.pdf (41 kB)

6.-8.11.2008

Finále ČR SŠ ve fotbale

finále ČR

v_finale_cr_ss_fotbal.pdf (21 kB)

12. 11. 2008

Basketbal - hoši

okresní kolo

v_ok_ss_basketbal.pdf (21 kB)

13. 11. 2008

Basketbal - dívky

okresní kolo

v_ok_ss_basketbal.pdf (21 kB)

20. 11. 2008

Stolní tenis

krajské kolo

v_kk_ss_stolnitenis.pdf (12 kB)

26. 11. 2008

Šplh

krajské kolo

v_kk_ss_splh.xls (1 933 kB)

2. 12. 2008

Basketbal- - dívky

krajské kolo

v_kk_ss_basketbal_d.pdf (10 kB)

10. 12. 2008

Florbal - hoši

okresní kolo

v_ok_ss_florbal_h.pdf (20 kB)

11. 3. 2009

Volejbal - dívky

okresní kolo

v_ok_ss_volejbal.pdf (19 kB)

12. 3. 2009

Volejbal - hoši

okresní kolo

v_ok_ss_volejbal.pdf (19 kB)

25.-26.3.09

Volejbal - hoši, dívky

krajské kolo

v_kk_ss_volejbal.pdf (22 kB)

3. 4. 2009

Silový čtyřboj

krajské kolo

v_kk_ss_ctyrboj.xls (154 kB)

 Aktualizováno dne: 16. října 2009

Mgr. Miroslav Šustek
předseda OR AŠSK Vyškov