Výsledky krajských a okresních soutěží AŠSK Vyškov
šk. rok 2012/2013

Kategorie I. a II.
(ZŠ - I. stupeň)

Datum Název soutěže Krajské/okresní kolo Download
24. 10. 2012 Florbal okresní finále v_ok_zs_florbal.pdf (165 kB)
7. 11. 2012 Stolní tenis okresní finále v_ok_zs_stolni-tenis.pdf (25 kB)
6. 3. 2013 Gymnastika krajské finále     v_kk_gymnastika.xls (215 kB)
20. 3. 2013 Silovka okresní finále v_ok_zs_silovka (80 kB)
23. 4. 2013 Preventan Cup - dívky okresní finále v_ok_zs_preventan-cup-b.pdf (166 kB)
24. 4. 2013 Preventan Cup - otevřená okresní finále v_ok_zs_preventan-cup-a.pdf (355 kB)
       

Kategorie III. a IV.
(ZŠ - II. stupeň)

Datum Název soutěže Krajské/okresní kolo Download
27. 9. 2012 Minifotbal - hoši okrsek Vyškov v_okr-vys_zs2_minifotbal.pdf (30 kB)
8. 10. 2012 Přespolní běh okresní finále v_ok_zs2_prespolni-beh.xls (312 kB)
10. 10. 2012 Přespolní běh krajské finále v_kk_prespolni-beh.pdf (37 kB)
31. 10. 2012 Stolní tenis okresní finále v_ok_stolní tenis (37 Kb)
7. 11. 2012 Stolní tenis krajské finále v_kk_zs2_stolní_tenis (55 kB)
16. 11. 2012 Futsal okresní finále v_ok_zs2_futsal.pdf (27 kB)
12. 12. 2012 Silový čtyřboj krajské finále     v_kk_zs2_ctyrboj.xls (536 kB)
12. 12. 2012 Florbal - H3, H4, D4 okrsek Slavkov    v_okr_slavkov_florbal.xls (55 kB)
12. 12. 2012 Florbal - H3 okrsek Vyškov v_okr_vy_florbal_h-3.pdf (12 kB)
13. 12. 2012 Florbal - D4 okrsek Vyškov v_okr_vy_florbal_d-iv.pdf (11 kB)
14. 12. 2012 Florbal - H3 okrsek Rousínov v_okr_rousinov_florbal_h3.pdf (12 kB)
9. 1. 2013 ORION florbal Cup - H4 okresní finále v_ok_zs2_orion-florbal_h4.pdf (38 kB)
9. 1. 2013 ORION florbal Cup - D4 okresní finále v_ok_zs2_florbal_d4.pdf (38 kB)
9. 1. 2013 ORION florbal Cup - H3 okresní finále v_ok_zs2_florbal_h3.pdf (38 kB)
10. 1. 2013 ORION florbal Cup - D3 okresní finále    v_ok_zs2_orion-florbal_d3.xls (32 kB)
20.2. 2013 Basketbal - hoši H4 okresní finále v_ok_zs2_basketbal_h4.pdf (29 kB)
6. 3. 2013 Gymnastika krajské finále     v_kk_gymnastika.xls (215 kB)
5. 4. 2013 Basketbal - dívky krajské finále v_kk_zs2_basketbal.pdf (21 kB)
17. 4. 2013 Volejbal - H4 okresní finále v_ok_zs2_volejbal_h4.pdf (28 kB)
18. 4. 2013 Volejbal - D4 okresní finále v_ok_zs2_volejbal_d4.pdf (28 kB)
14. 5. 2013 Pohár rozhlasu - starší okresní finále v_ok_zs2_pohar-rozhlasu-st.pdf (1 055 kB)
15. 5. 2013 Pohár rozhlasu - mladší okresní finále v_ok_zs2_pohar-rozhlasu-ml.pdf (1 015 kB)
       

Kategorie V.
(střední školy)

Datum Název soutěže Krajské/okresní kolo Download
20. 9. 2012 CORNY - dívky okresní finále v_ok_ss_corny_d.xls
20. 9. 2012 CORNY - chlapci okresní finále v_ok_ss_corny_ch.xls
27. 9. 2012 CORNY - dívky krajské finále v_kk_ss_corny_d.pdf (69 kB)
27. 9. 2012 CORNY - hosi krajské finále v_kk_ss_corny_h.pdf (67 kB)
4. 10. 2012 Šplh okresní finále v_ok_ss_splh.pdf (25 kB)
4. 10. 2012 Přespolní běh okresní finále v_ok_ss_prespolni-beh (43 kB)
10. 10. 2012 Přespolní běh krajské finále v_kk_prespolni-beh.pdf (37 kB)
7. 11. 2012 Stolní tenis krajské finál v_kk_stolní-tenis.pdf (54 kB)
28. 11. 2012 Volejbal okresní finále v_ok_ss_volejbal.pdf (21 kB)
18. 12. 2012 Florbal - hoši okresní finále v_ok_ss_florbal_h.pdf (33 kB)
7.,9. 1. 2013 Volejbal - hoši, dívky krajské finále v_kk_ss_volejbal.pdf (15 kB)
11. 1. 2013 Florbal - dívky okresní finále v_ok_ss_florbal_d.pdf (33 kB)
18. 1. 2013 Florbal - dívky krajské finále v_kk_ss_florbal_d.pdf (19 kB)
22. 2. 2013 Futsal okresní finále v_ok_ss_futsal.pdf (26 kB)
5. 3. 2013 Futsal krajské finále v_kk_ss_futsal.pdf (33 kB)
6. 3. 2013 Gymnastika krajské finále     v_kk_gymnastika.xls (215 kB)
7. 3. 2013 Basketbal - hoši h3 okresní finále v_ok_zs2_basket-h3-d4.pdf (30 kB)
8. 3. 2013 Basketbal - dívky d4 okresní finále v_ok_zs2_basket-h3-d4.pdf (30 kB)
13. 3. 2013 Šplh krajské finále v_kk_ss_splh.xls (97 kB)
14. 3. 2013 Basketbal okresní finále v_ok_ss_basketbal.pdf (38 kB)
4. 4. 2013 Basketbal - chlapci krajské finále v_kk_ss_basketbal-ch.pdf (20 kB)
11. 4. 2013 Basketbal - dívky krajské finále v_kk_ss_basketbal.pdf (22 kB)
26. 4. 2013 Pohár Josefa Masopusta - kopaná krajské finále v_kk_ss_kopana_pjm.pdf (29 kB)

Kategorie VI.
(základní školy a střední školy)

Datum Název soutěže Krajské/okresní kolo Download
11. 10. 2012 Kopaná krajské finále v_kk_vi_kopana.pdf (34 kB)

 

 Aktualizováno dne: 15. května 2013

Mgr. Miroslav Šustek
předseda OR AŠSK Vyškov