Výsledky krajských a okresních soutěží AŠSK Vyškov
šk. rok 2009/2010

Kategorie I. a II.
(ZŠ - I. stupeň)

Datum Název soutěže Krajské/okresní kolo Download
25. 11. 2009 Stolni tenis - hoši, dívky okresni finále v_ok_zs_stolni_tenis.pdf (29 kB)
14. 4. 2009 Silová všestrannost okresní finále v_ok_zs_silovka.pdf (136 kB)
12. 5. 2010 Mc Donald's Cup krajské finále v_kk_zs_mcdonaldscup.pdf (116 kB)
v_kk_zs_mcdonaldscup_rozpis.pdf (36 kB)
13. 5. 2010 Preventan Cup - otevřená okresní finále v_ok_zs_preventancup_otevrena.pdf (385 kB)
14. 5. 2010 Preventan Cup - dívky okresní finále v_ok_zs_preventancup_divky.pdf (385 kB)

Kategorie III. a IV.
(ZŠ - II. stupeň)

Datum Název soutěže Krajské/okresní kolo Download
1. 10. 2009 Minifotbal okrskové kolo v_okrsek_zs2_minifotbal (30 kB)
2. 10. 2009 Malá kopaná okrskové kolo Bučovice v_okr_zs2_mala_kopana (22 kB)
6. 10. 2009 Přespolní běh okresní kolo v_ok_zs2_prespolak.xls (54 kB)
15. 10. 2009 Přespolní běh - hoši, dívky krajské finále v_kk_zs2_ss_prespolak.pdf (121 kB)
10. 11. 2009 Stolní tenis - hoši, dívky okresní finále v_ok_zs2_stolnitenis.pdf (42 kB)
8. 12. 2009 Florbal - hoši III. okrskové kolo v_okr_zs2_florbal_h3.pdf (25 kB)
15. 12. 2009 Orion florbal Cup - dívky III. okresní finále v_ok_zs2_orionflorbal_divky.pdf (81 kB)
17. 12. 2009 Orion florbal Cup - hoši okresní finále v_ok_zs2_orionflorbal_hosi.pdf (13 kB)
9. 2. 2010 Florbal - hoši IV. okrskové kolo v_okrvys_zs2_florbal_h4.pdf (24 kB)
9. 3. 2010 Basketbal - hoši IV. okresní kolo v_ok_zs2_basketbal_h4.pdf (22 kB)
10. 3. 2010 Basketbal - dívky IV. okresní kolo v_ok_zs2_basketbal_d4.pdf (22 kB)
10. 3. 2010 NestleBasketbalCup-d III. okresní kolo v_ok_zs2_nestlebasketcup_d3.pdf (21 kB)
10. 3. 2010 NestleBasketbalCup-h III. okresní kolo v_ok_zs2_nestlebasketcup_h3.pdf (21 kB)
7. 4. 2010 Basketbal krajské finále v_kk_zs2_basketbal.pdf (20 kB)
20. 4. 2010 Volejbal - dívky IV. okresní kolo v_ok_zs2_volejbal_divky.pdf (26 kB)
21. 4. 2010 Volejbal - hoši IV. okresní kolo v_ok_zs2_volejbal_hosi.pdf (32 kB)
  Minifotbal okresní kolo v_ok_zs2_minifotbal.pdf (9 kB)
13. 5. 2010 Minifotbal krajské kolo v_kk_zs2_minifotbal.pdf (20 kB)

Kategorie V.
(střední školy)

Datum Název soutěže Krajské/okresní kolo Download
23. 9. 2009 CORNY - atletika okresní kolo v_ok_ss_corny_h (135 kB) hoši
v_ok_ss_corny_d (135 kB) dívky
29. 9. 2009 CORNY - atletika krajské finále v_kk_ss_corny_d (73 kB) juniorky
v_kk_ss_corny_h (63 kB) junioři
6. 10. 2009 Přespolní běh okresní kolo v_ok_ss_prespolak.pdf (25 kB)
15. 10. 2009 Přespolní běh - hoši, dívky krajské finále v_kk_zs2_ss_prespolak.pdf (121 kB)
10. 11. 2009  Stolní tenis - hoši, dívky okresní kolo v_ok_ss_stolnitenis (9 kB)
12. 11. 2009 Splh - hoši, dívky okresní kolo v_ok_ss_sphl.pdf (12 kB)
1.,2.12.2009 Volejbal - hoši, dívky okresní kolo v_ok_ss_volejbal.pdf (20 kB)
15. 12. 2009 Florbal - hoši okresní kolo v_ok_ss_florbal_ch.pdf (19 kB)
31. 3. 2010 Basketbal okresní kolo v_ok_ss_basketbal.pdf (19 kB)
  Čtyřboj zdatnosti - dívky krajské finále v_kk_ss_ctyrboj_d (16 kB)
v_kk_ss_ctyrboj_d_jednotlivci (18 kB)
15. 4. 2010 Košíková - dívky krajské finále v_kk_ss_kosikova_d (11 kB)
  Fotbal okresní kolo v_ok_ss_fobal.pdf (20 kB)

 Aktualizováno dne: 18. května 2010

Mgr. Miroslav Šustek
předseda OR AŠSK Vyškov