FOTOGALERIE AŠSK VYŠKOV

OK V SILOVÉ VŠESTRANNOSTI - I. stupeň ŽŠ

OK VE FLORBALU - střední škola

OK VE STOLNÍM TENISE -  I. stupeň ZŠ

OK VE STOLNÍM TENISE - II. stupeň ZŠ

OK BASKETBAL DÍVEK - střední školy

FINÁLE ČESKÉ REPUBLIKY VE FOTBALE - střední školy

PŘESPOLNÍ BĚH - základní školy

PŘESPOLNÍ BĚH - střední školy

ŠPLH - střední školy

Fotografie z minulých školních roků jsou  v sekci ARCHIV